รู้จักบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง


กระบวนการผลิต

ยางพาราธรรมชาติ 100%

ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

รองรับอย่างผ่อนคลาย


ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อื่น


มาตรฐานและรางวัล

ข่าวและกิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์