กระบวนการผลิต


เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ เราพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย
และยังเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
พร้อมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน