ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100%
โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ธุรกิจผลิตที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  แบบไม่ติดตราสินค้า ( ธุรกิจ Non-Brand )
2. ธุรกิจผลิตที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ( ธุรกิจ Brand )

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเราจากรางวัลและมาตรฐานต่างที่ทางบริษัทได้รับเช่น
Thailand Top SME Award 2018, ISO 9001: 2015, Thailand Trust Mark, eco INSTITUT, TUV Rheinland LGA Product เป็นต้น