ติดต่อเรา


บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

79/2 หมู่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ (038)570201-4
โทรสาร + 66 3898 9552

ฝ่ายขายในประเทศ

domesticsales@latexsystems.com

ฝ่ายขายต่างประเทศ

Exportsales@latexsystems.com

ฝ่ายขายจีน

Chinesesales@latexsystems.comบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Latex-Location