Home | Back

หมอนข้าง

หมอนข้างผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100%

รูบนหมอนข้างช่วยให้ระบายอากาศได้สูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดความร้อนส่งผลให้หลับสบาย

หมอนข้างยืดหยุ่นแต่คงรูปได้ดี ไม่ยุบง่าย


ขนาด : 100 x 20 ซม.

**ขนาดของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อน +-2 ซม.