Home | Back

เบาะพิงหลัง (Back Cushion)

ออกแบบให้มีส่วนโค้งนูนเพื่อรองรับแผ่นหลังและกระจายน้ำหนักจากกระดูกสันหลังได้เป็นอย่างดี


ขนาด : 40 x 35 x 8 ซม.

**ขนาดของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อน +-2 ซม.