วัตถุประสงค์หลักของนโยบายคุณภาพของเรา คือ การรับประกันความพอใจของลูกค้าซึ่งมีดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบได้ 100 % ว่าทำจากยางพาราแท้

- มีการควบคุมคุณภาพ การผลิตตลอดกระบวนการผลิต

- ตรวจสอบได้ 100 % จนสินค้าจบกระบวนการผลิต

กล่าวถึงระดับความต้องการ ทางทีมของเรามีการใช้ตัวเลขเป็นตัววัด และ
มีเครื่องมือวัดที่ดีสำหรับทดสอบเครื่องจักร ดังนั้นคุณจึงมั่นใจในการควบคุมคุณภาพของเรา

ใบรับประกันคุณภาพจากสถาบันชั้นนำในยุโรป ซึ่งควบคุมและรับประกันคุณภาพการผลิต

ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้เรียนรู้กระบวนการใหม่ที่ทำให้การนอนในชีวิตประจำวันสะดวกสบายได้ดีเท่ากับยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทำเครื่องกีฬา
ใบรับประกันคุณภาพจาก LGA รับประกันว่า สินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
เราได้การรับประกันจาก ECO-UMWELT ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในประเทศเยอรมัน
Hidden UpdatePanel, which is used to receive the new dock controls. We will move them with script to the desired initial dock zone.
Copyright @ Latex Systems, 2008.
 All Right Reserved.